Fıstık Sınıflandırma Sistemi

113E620 numaralı “Siirt Fıstığının Bilgisayarlı Görü Sistemi Kullanılarak Otomatik Olarak Sınıflandırılması” projesi, Siirt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından El-Cezeri Sibernetik ve Robotik Laboratuvarında yürütülmüştür. Projeye TÜBİTAK (Proje no:113E620) tarafından destek verilmiştir.

Bilgisayarlı görü sistemleri günümüzde birçok alanda (tarım, üretim, medikal, askeri, robotik) başarılı ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Tarımsal gıdaların tahribatsız muayene kapsamında, paketlenmeden önce incelenerek kalite standartları çerçevesinde son kullanıcıya ulaştırılması, üretici firmaların rekabet gücünü arttırmaktadır. Türkiye, fıstık üretiminde dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. 2015 verilerine göre en çok fıstık üretilen üçüncü il olan Siirt ilimiz, Türkiye’de üretilen fıstığın %18 ünü karşılamıştır. Siirt fıstığı daha iri taneli yapısı, düşük yağ oranı ve daha zengin besleyici özellikleriyle Antep fıstığına göre piyasada çerez olarak daha fazla rağbet görmektedir. Fıstık işlenme sürecinde önemli olabilecek üç basamak vardır. Bunlar; çatlamamış fıstıkların tespiti, içi boş fıstıkların dolu olanlardan ayrıştırılması ve fıstıkların boyut, şekil, sağlıklı oluşu, morfolojik ve estetik özelliklerine göre sınıflandırılmasıdır. Fıstık işleme fabrikalarında dış kabuğu ayrılmış fıstıklar ilk işlem olarak mekanik elekler ve çatlak tutucu kancalarla kabaca ayrıştırılmaktadırlar. Diğer taraftan nihai kalite standartlarına göre sınıflandırma, günümüzde işçiler tarafından elle yapılmaktadır. Gıda hijyeni göz önüne alındığında bu yöntemin sağlık açısından sakıncaları vardır. Buna ek olarak, büyük tonajlı ürünlerin sınıflandırılması hem uzun zaman almakta, hem de etkin olamamaktadır. Tüketici açısından düşünüldüğünde çatlak olmayan ve kötü kalitedeki fıstıkların miktarı doğrudan müşteri memnuniyetini etkileyeceğinden, başarımı yüksek bir sınıflandırıcı sisteminin geliştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır.Bu projede en dış kabuğu alınmış fıstık numuneleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nün belirlediği standartlar da göz önüne alınarak sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bunun için bilgisayarlı görü sistemi temelinde bir sınıflandırıcı makina geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Görü, Sınıflandırma, Siirt Fıstığı, Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Uzman Sistemler.